O nás a nabízené služby 2017-11-07T01:51:37+00:00

CO NABÍZÍME

Podkrušnohorská pečovatelská služba „Barborka“, s.r.o. nabízí terénní pečovatelské a zdravotní služby v Mostě a okolí.

Podkrušnohorská pečovatelská služba „Barborka“ nabízí kompletní zdravotnické služby v oblasti domácí péče. Veškeré zdravotní služby jsou plně hrazené pojišťovnou a jejich potřebu určuje praktický (obvodní) lékař. Nově jsme také poskytovateli domácí péče v rámci VZP.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

– Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– Pomoc při zajištění chodu domácnosti
– Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod do ordinace lékaře, na úřad…
– Dohled nad klientem při nepřítomnosti rodiny
– Doprava v rámci města Mostu a přilehlého okolí, vozidlem provozovaným poskytovatelem
– Doprava mimo město Most, vozidlem provozovaným poskytovatelem
– Převoz osobních věcí uživatele ~ Drobné opravy v bytě uživatele

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Péče o nemocné a propuštěné z nemocnice
– Rehabilitace po mozkové příhodě, operaci, úrazu
– Péče o diabetiky
– Nácvik aplikace inzulínu
– Aplikace léků a injekcí
– Odběry krve a ostatního zdravotnického materiálu
– Převazy ran, bércových vředů a proleženin
– Péče o katetry, stomie
– Péče o umírajícího – paliativní péče … a další dle individuálních požadavků a potřeb klientů

Služby jsou určeny:

  • lidem starším 18 let s různým stupněm soběstačnosti a rodinám, které chtějí zajistit důstojný a kvalitní život pro své blízké

  • seniorům, kteří z důvodu zhoršení péče o vlastní osobu nebo nepříznivé životní situace jsou odkázáni na pomoc při péči o sebe a domácnost, kdy jim tuto pomoc nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci

  • osobám starším 18 let se zdravotním postižením, tzn. s omezenou schopností pohybu a orientace

Ceník úkonů sociálních služeb je stanoven zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách; zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami klientů.