O nás a nabízené služby 2020-03-09T13:11:15+02:00

JSME TU PRO VÁS

– S NÁMI MŮŽETE ZŮSTAT DOMA

Podkrušnohorská pečovatelská služba „Barborka“, s.r.o. a Sociální služby Most, z.s. nabízejí domácí zdravotní péči a pečovatelskou službu v domácím prostředí klientů.

Společnost Podkrušnohorská pečovatelská služba „Barborka“, s.r.o.  poskytuje pacientům po propuštění z nemocnice nebo po doporučení praktickým lékařem veškeré služby domácí zdravotní péče. V současné době máme uzavřené smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou Škoda. Pro klienty těchto pojišťoven je zdravotní péče zcela ZDARMA.

Sociální služby Most, z.s. poskytují terénní pečovatelskou službu dle individuálních přání a potřeb uživatelů, úhrada služeb se řídí dle aktuálního ceníku.

Cílem obou na sebe navazujících služeb je podpora a pomoc klientům po zdravotní i sociální stránce tak, aby co nejdéle mohli zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí – doma.  S dohledem, podporou a pomocí našich pracovnic odlehčíme rodině v náročné péči o seniora, rodina má díky naší zpětné vazbě od zdravotních sestřiček i od pečovatelek nad seniorem kontrolu a informace v průběhu celého dne, a senior nemusí být umístěn do pobytového zařízení, ale zůstává doma, ve svém, kde je mu dobře a kde je rád.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně
– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– doprovod do ordinace lékaře či na úřad
– dohled nad uživatelem při nepřítomnosti rodiny
– doprava osobním autem v rámci města Mostu a přilehlého okolí
– doprava mimo město Most

– převoz osobních věcí uživatele

– drobné opravy v bytě uživatele

KONTAKT

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

– péče o nemocné a propuštěné z nemocnice
– péče o diabetiky, měření glykémie, aplikace inzulínu
– aplikace léků a injekcí

– měření krevního tlaku

– odběry krve a dalšího biologického materiálu
– převazy pooperačních ran, bércových vředů a proleženin
– péče o katetry, stomie

KONTAKT

Služby jsou určeny:

  • lidem starším 18 let s různým stupněm soběstačnosti a rodinám, které chtějí zajistit důstojný a kvalitní život pro své blízké

  • seniorům, kteří z důvodu zhoršení péče o vlastní osobu nebo nepříznivé životní situace jsou odkázáni na pomoc při péči o sebe a domácnost, kdy jim tuto pomoc nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci

  • osobám starším 18 let se zdravotním postižením, tzn. s omezenou schopností pohybu a orientace

Ceník úkonů sociálních služeb je stanoven zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách; zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami klientů.