O nás a nabízené služby 2020-08-18T15:07:25+01:00

JSME TU PRO VÁS

– S NÁMI MŮŽETE ZŮSTAT DOMA

Home Care Barborka, s.r.o. a spolupracující opatrovatelky – Andělky nabízejí domácí zdravotní péči a rodinnou službu v domácím prostředí klientů.

Společnost Home Care Barborka, s.r.o.  poskytuje pacientům po propuštění z nemocnice nebo po doporučení praktickým lékařem veškeré služby domácí zdravotní péče. V současné době máme uzavřené smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou Škoda. Pro klienty těchto pojišťoven je zdravotní péče zcela ZDARMA. Pacienty ošetřujeme bez ohledu na věk (ošetřujeme seniory i děti), vyznání, rasovou či etnickou příslušnost.

Naše spolupracující Andělky – opatrovatelky, terénní asistentky, pomocnice v domácnosti – poskytují služby pro rodinu a domácnost, služby osobního charakteru a pro osobní hygienu, které se řídí zákonem č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání. Služby jsou poskytovány v souladu s potřebami a přáními klientů a pravidelná péče může být v souladu s touto živností poskytována i dětem starším 3 let.

Cílem obou na sebe navazujících služeb je podpora a pomoc klientům po zdravotní i sociální stránce tak, aby co nejdéle mohli zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí – doma.  S dohledem, podporou a pomocí našich pracovnic odlehčíme rodině v náročné péči o blízkou osobu, rodina má díky naší zpětné vazbě od zdravotních sestřiček i od terénních opatrovatelek nad svým blízkým kontrolu a informace v průběhu celého dne (všichni naši pracovníci komunikují on-line a obratem tak dostáváme zpětnou vazbu o situaci u každého našeho pacienta a klienta, informace tak můžeme rodině průběžně předávat), a klient tedy nemusí být umístěn do pobytového zařízení, ale zůstává doma, ve svém, kde je mu dobře a kde je rád.

KONTAKT

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

– péče o nemocné a propuštěné z nemocnice
– péče o diabetiky, měření glykémie, aplikace inzulínu
– aplikace léků a injekcí

– měření krevního tlaku

– odběry krve a dalšího biologického materiálu
– převazy pooperačních ran, bércových vředů a proleženin
– péče o katetry, stomie

KONTAKT

Služby jsou určeny:

  • lidem starším 18 let s různým stupněm soběstačnosti a rodinám, které chtějí zajistit důstojný a kvalitní život pro své blízké

  • seniorům, kteří z důvodu zhoršení péče o vlastní osobu nebo nepříznivé životní situace jsou odkázáni na pomoc při péči o sebe a domácnost, kdy jim tuto pomoc nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci

  • osobám starším 18 let se zdravotním postižením, tzn. s omezenou schopností pohybu a orientace

Ceník úkonů sociálních služeb je stanoven zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách; zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami klientů.